1753 г. — Умира Христофор Жефарович, български зограф и график,автор на „Стематография“ (* края на 17 век)
1906 г. — Умира Натанаил Охридски, висш български духовник, писател, обществен деец и революционер, организатор на Кресненско-Разложкото въстание и Охридското съзаклятие. (* 1820 г.)
1910 г. — Съставено е тридесет и първото правителство на България, начело с Александър Малинов.