1378 г. — Цар Иван Шишман издава Рилската грамота, с която на Рилския манастир се дават 20 села, като феодални владения.
1843 г. — Роден е Георги Бенковски, български революционер († 1876 г.)
1862 г. — Първата българска легия в Белград е разпусната по решение на военния министър на Сърбия.
1868 г. — Роден е Борис Михайлов, български художник († 1921 г.)