1858 г. — Софийското земетресение нанася значителни щети в София.
1875 г. — Умира Емануил Васкидович, български просветен деец,основател на първото елино-българско училище по българските земи(* 1795 г.)
1879 г. — Провеждат се първите парламентарни избори в България.
1884 г. — Подписана е митническа спогодба между Княжество България и Източна Румелия.
1923 г. — Потушено е Септемврийското въстание.
1944 г. — Шестдесет и второто правителство на България приема „Наредба-закон за съдене от народен съд виновниците за въвличане на България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея“,с което се оправдават убийствата извършени от Червената армия и ОФ и се узаконява червения терор