Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

*Презентации *Снимки от училищната библиотека

Училищната библиотека на ЕГ „Иван Вазов” разполага с богат и разнообразен фонд, разположен в три помещения – зала за общ достъп, книгохранилище и читалня, която функционира и като мултимедиен кабинет .
Библиотеката подпомага УВП като предоставя съвременни учебни помагала и учебно-помощна литература за пълноценно обучение на учениците / VІІІ – ХІІ клас /; осигурява системно набавяне на нова литература; предлага възможности за самостоятелна работа и ефективно използване на книгата.
Учениците могат да намерят всички текстове, изучавани в часовете по литература; оригинална художествена литература на чужд език; библиографска и справочна литература – речници, енциклопедии, библиографии, пътеводители и др., които са издания на Oxford, Longman, Pons, Colibri, както и да ползват колекциите от CD и DVD.
Библиотеката предлага на своите читатели библиотечни документи от всички отдели на знанието и широк спектър библиотечно – информационни услуги. Уроците за формиране на информационна компетентност са нестандартни и полезни за учениците. Работи се по степени през цялата учебна година.

Галина Кривчева

e-mail: [email protected]

  
 

clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов