ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

*Презентации *Снимки от училищната библиотека

Училищната библиотека на ЕГ „Иван Вазов” разполага с богат и разнообразен фонд, разположен в три помещения – зала за общ достъп, книгохранилище и читалня, която функционира и като мултимедиен кабинет .
Библиотеката подпомага УВП като предоставя съвременни учебни помагала и учебно-помощна литература за пълноценно обучение на учениците / VІІІ – ХІІ клас /; осигурява системно набавяне на нова литература; предлага възможности за самостоятелна работа и ефективно използване на книгата.
Учениците могат да намерят всички текстове, изучавани в часовете по литература; оригинална художествена литература на чужд език; библиографска и справочна литература – речници, енциклопедии, библиографии, пътеводители и др., които са издания на Oxford, Longman, Pons, Colibri, както и да ползват колекциите от CD и DVD.
Библиотеката предлага на своите читатели библиотечни документи от всички отдели на знанието и широк спектър библиотечно – информационни услуги. Уроците за формиране на информационна компетентност са нестандартни и полезни за учениците. Работи се по степени през цялата учебна година.

Галина Кривчева

e-mail: [email protected]

  
 

clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 


Училищен вестник


  Форум
  Презентации


 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов