Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

 *11-ти клас *12-ти клас
*Конкурси *За всички
 *Седмични тестове *Кръстословици

 

Скъпи ученици,

Помагалото, към което току-що посегнахте, има скромната цел да помогне при вашата подготовка за успешно полагане на ДЗИ по БЕЛ. Материалите, които предлагам на вниманието ви, са разделени в няколко категории – съответно за 11 и за 12 клас:

  • „За всички” – съдържа ppt-презентации с основни правописни и пунктуационни правила, а също и игри, посредством които да  упражните уменията и знанията относно вашата езикова култура;
  • ppt-презентации, представящи биографии на авторите, критически статии на известни български литературоведи;
  • планове на уроци
  • „Играй и учи!” - поместени са ppt-игри и тестове, чрез които можете, забавлявайки се, да проверите знанията си;
  • Кръстословици – ежеседмично ще откривате нова кръстословица, която ще търси знанията ви по литература и български език;
  • Седмични тестове – тематични тестове, които можете да решавате онлайн, свързани с текущия материал по БЕЛ;
  • Конкурси – всеки месец на вниманието на вашето въображение ще бъде предлагана нова тема за есе, което можете да изпращате на адрес: [email protected];

/отличените есета ще бъдат публикувани в края на всеки календарен месец/

Всички изброени категории ще бъдат допълвани своевременно и в съответствие с взетия учебен материал в редовните часове по БЕЛ.
Надявам се, че това електронно помагало ще направи подготовката ви за ДЗИ по БЕЛ по-успешна, по-забавна, по-лесна!

Искрено благодаря на г-жа Милена Мариновска, която с интерес и ентусиазъм откликна на идеята ми за това електронно помагало и която превърна заплануваното от мен в реален факт само за броени дни!

                                   Елена Вързилова, преподавател по БЕЛ в ЕГ „Иван Вазов”
clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов