Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

        УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА
      ..........................................................


1. Отчет на бюджета на общежитието за 2016 г.

2. Отчет на бюджета на гимназията за 2016 г.

3. Отчет дофинансиране на гимназията за 2016 г.

4. Отчет на спорт за всички за 2016 г.

5. Касов отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

6. Утвърден от ПРБК - община Пловдив бюджет за 2017 г. на ЕГ "Иван Вазов"

        УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
      ..........................................................


1. Отчет на бюджета на общежитието за 2017 г.

2. Отчет на бюджета на гимназията за 2017 г.

3. Отчет дофинансиране на гимназията за 2017 г.

4. Отчет на спорт за всички за 2017 г.

5. Уточнен план на бюджета към 30.09.2017 г.

6. Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

7. Бюджет на ЕГ "Иван Вазов" за 2018г.

8. Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

9. Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г.

10. Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

        УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА
      ..........................................................


1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

3. Бюджет за 2019 година


clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов