Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

Тук ще намерите информация за всички езикови практики и екскурзии с учебна цел, които се ораганизират от ЕГ "Иван Вазов".

16.Езикова практика в Москва 2013г.
15.Презентация от езикова практика в Германия 2013г.
14.Презентация от езикова практика в Англия 2012г.
13.Презентация от езикова практика в Англия 2011г.
12.Презентация от езикова практика в Германия 2009г.-4-та част
11.Презентация от езикова практика в Германия 2009г.-3-та част
10.Презентация от езикова практика в Германия 2009г.-2-ра част
9.Презентация от езикова практика в Германия 2009г.-1-ва част
8.Снимки от Германия 2008
7. Испания 2008 и малко снимки.
6. Презентация на езиковата практика проведена в Москва в периода :03.10.2007 г. - 12.10.2007 г.
5. Екскурзия по маршрута Пловдив-Смолян_Широка Лъка и малко снимки.
4. Състезание руски език - Варна2006 и малко снимки.
3. Испания2006 и малко снимки.
2. Германия2006 и малко снимки.
1. Франция2006 и малко снимки.

В момента се работи. Благодарим за вниманието!


clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов