Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

         

Езикова гимназия “Иван Вазов”- гр.Пловдив е създадена през 1958 година.

    Вече пет десeтилетия гимназията e едно от водещите и едно от най-авторитетните учебни заведения не само в гр.Пловдив, региона, но и в цяла България

    Въз основа на своя модерен облик, гимназията е притегателен център за много ученици. Потенциалният контингент кандидат-гимназисти се увеличава. Общият брой на паралелките е 40 (четиридесет). Това се дължи и на високото равнище на подготовка на учениците, на богатия опит в учебния процес, на солидното образование по чужди езици и всички общообразователни дисциплини. Висококвалифицираните учители, неизменно високото ниво на преподаване , умелото разпределение на часовете в учебния план, както и огромният потенциал на учениците, осмислящи и материализиращи усилията на педагозите, утвърждават училището като истинско духовно средище.

    От 1971 година гимназията е една от първите в страната асоциирани към ЮНЕСКО, което предоставя големи възможности за приобщаването й към европейската култура и общност.

    Признание за приноса на Езикова гимназия “Иван Вазов” – гр.Пловдив към образованието и науката е удостояването й с орден “Кирил и Методий” – І степен, по случай 25 години от основаването й, с Указ на Държавния съвет №1517 от 19.05.1983годин

    Във връзка с 45 годишнината на гимназията Общински съвет – Пловдив, със свое решение от 15.05.2003г., удостоява Езикова гимназия „Иван Вазов” с Почетния знак на град Пловдив. През 2006 година отново Общинския съвет – Пловдив удостоява Езикова гимназия „Иван Вазов” с Почетния знак на града, за особени заслуги към образователното дело в Пловдив и по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май.

    През 2002 година Министерството на образованието и науката награждава гимназията за дългогодишната си и високопрофесионална дейност в системата на народната просвета с почетно отличие „Неофит Рилски”.

    Радостен е фактът, че любовта към писаното слово живее у младите вазовци, а стремежът им към знания ги нарежда сред най-добрите. Мнозина от възпитаниците ни защитават авторитета на гимназията на престижни международни, национални конкурси, олимпиади и са техни лауреати.

    Приемът в гимназията се извършва след VІІ клас, с конкурсни изпити по български език и литература и математика. Срокът на обучение е пет години. В момента в училището се обучават 1100 ученици, от VІІІ /подготвителен/ до ХІІ клас. Във всяка степен има по 2 паралелки с профил „Испански език”, 2 паралелки с профил „Английски език”, 2 паралелки с профил „Немски език”, 1 паралелка с профил „Италиански език”, 1 паралелка с профил „Френски език”.

    Гимназията е профилирана в чуждоезиков профил. Това е регламентирано с акта за създаване на гимназията.

  • І профилиращ предмет : І чужд език /испански, италиански, английски, немски, френски език/ се изучава интензивно през петте години на обучение.

    В VІІІ клас /подготвителен/ часовете по І чужд език са 26 седмично. Изучават се и български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт.

    В ІХ и Х клас І чужд език се изучава по 6 часа, в ХІ – 8 часа, в ХІІ – 7 часа седмично. Преподаването на отделни учебни предмети също е на съответния чужд език.

  • ІІ профилиращ предмет:ІІ чужд език – руски език. Изучаването се въвежда от ІХ до ХІІ клас по 4 часа седмично.
  • ІІІ профилиращ предмет : български език и литература – от Х до ХІІ клас.
  • ІV профилиращ предмет : история – от ХІ до ХІІ клас.

    На учениците се дава възможност от ІХ клас да изберат изучаването на още един чужд език / като ІІІ чужд език /.

    Профил „Испански език”- от 1999 година гимназията е включена в споразумението за билингвално обучение между Министерството на образованието, културата и спорта на Кралство Испания и Министерството на образовнието и науката на Република България, според което нашите ученици получават и испанска диплома за средно образование. Обучението се осъществява от висококвалифицирани, испански и български учители, и се ползват нови, модерни и качествени учебници, издадени в Испания. Още по време на престоя си в гимназията, учениците успешно се представят на изпитите DELE и получават международен сертификат. Всяка година се провеждат национални и международни конкурси на испански език, театър на испански език. За своето отлично обучение по испански език учениците получават стипендии от Испанското правителство в размер на 600 евро. Ежегодно се осъществяват и образователни пътувания до Испания, с любезното съдействие на Община Мадрид.

    Профил „Италиански език” - от 2006 година гимназията е включена в Споразумението, подписано от България и Италия в областта на образованието.На основата на българската диплома посолството на Италия ще издава на учениците ни официален документ, осигуряващ достъп до италианските висши училища, при условията валидни за италианските студенти с освобождаване от изпит по италиански език. Всяка учебна година гимназията получава дарения от учебници, художествена литература, помагала от правителството на Италия, а на учениците се осигуряват и стипендии за летни курсове в Италия. Организират се и езикови практики до Италия.

    Профил „Английски език” – обучението се осъществява по нови и модерни учебници, издадени в Англия. В обучението са застъпени и различни нива от системите на Кембридж, което дава възможност на учениците да се явяват на изпити за придобиване на Кембридж сертификати. С лекота учениците ни покриват и международно признатите изпити за владеене на английски език TOEFL , SAT І, SAT ІІ. Гимназията активно работи с фондация Фулбрайт за обмен на учители. Благодарение на любезното съдействие на английската фондация SOL /за страни от Източна Европа/, нашите ученици имат възможност да участват в летни езикови курсове или езикова практика в Англия.

    Профил „Немски език” – От септември 2010г. ЕГ „Иван Вазов“се присъедини към семейството от 24 училища в България, които имат уникалната възможност да работят за подготовката за Немска езикова диплома- сертификат без давност, който е доказателство за владеенето на немски език на ниво В2/С1 по Общата европейска рамка. От тогава в училището  работи и преподавател от ФР Германия, който е и главен координатор и консултант за немски език за Южна България. Пак от 2010г. ЕГ „Иван Вазов“ е център за семинари и обучение на преподаватели по немски език. Обособен е немски център, състоящ се от 2 семинарни зали, две класни стаи, библиотека и учителска стая, всички модерно обзаведени и оборудвани с най- нова техника.
Като училище с Немска езикова диплома ЕГ „Иван Вазов“ е едно от 700-те PASCH- училища по целия свят, т.е. училище- партньор на бъдещето.
Образователните пътувания  до немско- езични страни са традиция в края на всяка учебна година.
Чрез различни вътрешно- училищни мероприятия се поддържа немския дух, който мотивира учениците за по- високи резултати при изучаването на немския език.

    Профил „Френски език” – в обучението по френски език са въведени нови, съвременни френски системи за обучение. Благодарение на това, учениците ни покриват с лекота нивата на изпита DELF и получават международно признати сертификати. Активно се работи с Френския Културен Институт – София, Алианс Франсез – Пловдив. През 1999-2003 година се работи по проект – „ Je parle francais et toi ?” за побратимявате между български, френски, ирландски и сенегалски ученици, под патронажа на две асоциации A . F . A . L . и A . D . I . F . L . O . R .

 

 

    Вече десет години по договореност с Държавния институт по руски език “Пушкин”- гр.Москва в гимназията се провеждат изпити за получаване на международни сертификати за владеене на руски език – “Прагово равнище” и “Руски език за делово общуване”. Гимназията е включена в Националната мрежа от училища – бази за обучението по руски език в България. Въпреки че, руски език се изучава като втори, успехите на нашите ученици на национални, международни олимпиади и конкурси са много големи. На традиционно провеждащият се в Москва фестивал на руския език, между български, руски и френски ученици, възпитаниците на гимназията са абсолютни шампиони. Години наред наши ученици са в ядрото на националния отбор по руски език, представляващ страната ни на Международния фестивал в Москва.

ДИПЛОМИ И РЕАЛИЗАЦИЯ

    Езикова гимназия “Иван Вазов” е горда с това, че почти всичките й, над 7300, възпитаници са част от интелектуалния елит на България, Почти 100% след завършването на средното си образование продължават обучението си в престижни висши учебни заведения в страната и чужбина. Благодарение на солидната си подготовка по чужди езици и всички общообразователни дисциплини, нашите зрелостници получават стипендии от университети в САЩ, Испания, Италия, Германия, Холандия, Великобритания, Франция, Русия.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

    Обучението се осъществява от висококвалифицирани преподаватели, от които двама са доктори на науките, а 30 са с придобита квалификационна степен. Много от преподавателите ни специализират в учебни заведения в чужбина.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

    С облик на съвременен езиков комплекс гимназията притежава функционална централна сграда, с добре поддържани класни стаи, три компютърни зали,мултимедиен център, физкултурен салон, фитнес зала, спортни площадки и прекрасен парк за отдих, създаван и поддържан повече от тридесет и пет години от учениците ни.

ИЗВЪНКЛАСНА РАБОТА

    Учениците имат възможност да развиват творческите си заложби в разнообразни извънкласни форми и секции – вокална група, изобразително изкуство, клуб „Дебати”.

    Многобройни са спортните отличия на гимназията, завоювани от отборите ни по футбол, волейбол, баскетбол, шахмат, картинг заедно с вдъхновяващата подкрепа на прекрасните ни мажоретки. Наши възпитаници са републикански, балкански, европейски и световни шампиони по академично гребане, ски алпийски дисциплини, спортна аеробика, тенис на маса, спортни танци, карате и други.

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД

    Библиотеката предлага на многобройните си читатели разнообразни енциклопедии, речници, помагала, както и художествена литература в библиотечен фонд от 11000 тома, като над 3500 тома е литературата по чуждите езици, които се изучават в гимназията.

ОБЩЕЖИТИЕ

    Към гимназията има и общежитие, в което са настанени учениците, живеещи извън Пловдив.

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

    Равностойни партньори в учебно-възпитателния процес в гимназията са учениците, които изграждат своите лидерски умения, уменията си да работят в екип в Ученическия парламент. Всички изяви, тържества се организират с помощта и подкрепата на Ученическия парламент. Традиционно се провежда и Ден на ученическото самоуправление.

    Опирайки се на традициите си, горда с впечатляващите си успехи, Езикова гимназия „Иван Вазов”- Пловдив смело отправя поглед към бъдещето. Защото нашият девиз е:

 

        „ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ…”


clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов