ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОП ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2007-2013 г.
Този проект се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”

Проектът ще се реализира в рамките на:
ОП „Развитие на човешките ресурси”, приоритетно направление „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Общ бюджет: 81142,90 лева
Финансиране от ЕСФ: 34080 лева

Цели на проекта:
Засилване на интереса у учениците към училището като институция и към учебния процес чрез изнесенообучение на Черноморието през ваканцията, позволяващо използването на нови, нестандартни форми и методи на преподаване.
Подобряване на чуждоезиковите умения на учениците.
Културно – историческо обогатяване на знанията на учениците.
Укрепване на физическото здраве и спортна форма на ученици.
Изграждане на умения за работа в екип.
Създаване на среда за откриване и развитие на личностния и творческия потенциал на всяко дете.
Възпитаване на чувство за отговорност и себепознаване у децата, поставени в обстановка, различна от традиционната семейна и училищна.
Осъществяване на проекти от учениците на културно-исторически теми.
Създаване на клуб за ученическo творчество.
Дейности, предвидени в проекта:

Осемдневно изнесено обучението на учениците на Черноморието. График на изнесеното обучение:

Отпътуване за Черноморието – ден петък

Събота – неделя Посещение на културно-исторически обекти:
Аладжа манастир
Нос Калиакра
Дворецът в Балчик и Ботаническата градина
Понеделник – петък
4 часа обучение по чужд език
2 часа обучение по Гражданско образование
2 часа спорт
Свободно време, игри, забавления
Събота – закриване на обучението и отпътуване за Пловдив.
Дейности след приключването на изнесеното обучение:
Създаване на клуб за ученическо творчество.
Изготвяне и представяне на проекти от учениците.

clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов