ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

Завърши първият етап на "Пътят от Пловдив до Рим”

ЕГ „Иван Вазов” завърши първия етап от двустранния културно-образователен обмен по проект на тема „Пътят от Пловдив до Рим”.

Презентации от него може да видите тук

...и тук


Проектът е реализиран с подкрепата на директора на гимназията Мариана Димитрова и помощта на Международната организация „Интеркултура”. Ръковидители на проекта от българска страна са Мая Петрова, преподавател по английски език и Грациа Даброзио, преподавател по италиански език и Никола Грималди и Лучила Почино от Италия.


Участници в проекта са 15 ученици от ЕГ ”Иван Вазов”, Пловдив и 15 ученици от гимназия „Николини Пали”, град Ливорно, Италия.За периода 03.10. – 13.10.2009 българските ученици посетиха италианското училище, живяха в семействата на своите италиански партньори и участваха в редица училищни и извънучилищни мероприятия и срещи. По този начин те се запознаха с културата и изкуството на града и страната.
Лично кметът на града и представители на Инспектората по образование в Ливорно поканиха българската група и останаха силно впечатлени от нивото на познания и владеене на езика на учениците.
Те ги поздравиха и им връчиха почетния знак на града и израз на силно желание за съвместна работа и в бъдеще.

През април 2011 година италианските партньори ще посетят ЕГ „Иван Вазов”, Пловдив, като втори етап на проекта. ЕГ”Иван Вазов”, Пловдив получи одобрение и финансова подрепа за работа по многоучилищен проект към програма Коменски от програмата на Европейската комисия – „Учене през целия живот.”


Проектът е на тема „Мултикултурен мост към осъзнаване на проблемите на околната среда” и обхваща периода от три години. Партньори на ЕГ„Иван Вазов” са училища от Италия, Полша и Турция. Координатори на проекта са Мариана Димитрова – директор на ЕГ „Иван Вазов” и Мая Петрова – преподавател по английски език.


В продължение на три години учениците ще работят по проблемите на околната среда в град Пловдив и околностите му и ще обменят информация със своите партньори по Интернет и на работни срещи в съответните страни.

Първата среща ще се проведе от 16.11 до 22.11.2011 година в Сан Никандро Гарганико, Италия.
За нея представители на работната група от ученици от гимназията са подготвили презентация на България, Пловдив, както и общ преглед на проблемите на околната среда н града и региона.


clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов