Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 
    След завършване на Езикова гимназия “ Иван Вазов” вие имате една отлична основа в живота и перспектива за кандидатстване в най-престижните ВУЗ-ове в България и по света. Солидната подготовка по езиците позволява на нашите възпитаници с лекота да взимат изпити от калибъра на TOEFL, DELF, SAT, Cambridge , което им позволява да бъдат приети в най-реномираните колежи и университети в Европа и Америка. Нашата гимназия е заслужила през годините репутация на учебно заведение, в което всяка година има ученици заемащи първите места на много конкурси, изпити и олимпиади.
    Независимо какви са интересите за понататъшно развитие на ученика , той получава солидна подоготовка по всички изучавани предмети и множество възможности за кандидатстване с различни специалности.

clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов