ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

от 8.30 до 17.30 часа

1. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - 28.06. - 30.06.2017 г. вкл.

2. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 05.07.-07.07.2017 г. вкл.

3. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 18.07.-19.07.2017 г. вкл.


-------------------------------------------------

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
ПРИЕТИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

от 8.30 до 15.00 часа


Място за записване - ЕГ "Иван Вазов", канцеларията


Необходими документи:
1. Заявление до директора;
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование;


Необходими медицински документи:
1. Ксерокопие от имунизационният паспорт - всички имунизации от раждането до 7-ми клас/включително/.
2.Профилактичен преглед от личния лекар за учебната 2017/2018г. /не медицинско свидетелство/.


За учебната 2017/2018 година ще бъдат приети в VIII подготвителен клас 234 ученици, след завършен VII клас, в профилирани паралелки с интензивно изучаване на следните чужди езици ( по избор):
    • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
    • ИСПАНСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
    • НЕМСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
    • ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
    • ФРЕНСКИ ЕЗИК- 1 паралелка

( 50% момичета, 50% момчета)

   ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:
    • Български език и литература
    • Математика

   БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
    • Български език и литература
    • Математика

   ВАЖНО!!! Резултатите от изпитите и от класиранията може да намерите тук!

    В Езикова гимназия „Иван Вазов” се организира 5 годишен курс на обучение- от VIII (подготвителен) до ХII клас.
   Първи профилиращ чужд език – испански, италиански, английски, френски и немски.
   Вторият профилиращ предмет е руски език. На учениците се дава възможност да изучават и трети чужд език по избор.
    Високото ниво на общообразователната подготовка и знанията по чужди езици дава възможност на учениците да положат изпити за TOEFL и SAT по английски език, за DELF по френски език, за DELE по испански език и Шпрах диплом по немски език.

   ОСИГУРЯВАТ СЕ:
• ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗБРАНИЯ ЧУЖД ЕЗИК - ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ
• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ОЩЕ ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА.
• БИЛИНГВАЛНО ОБУЧЕНИЕ.
• ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИ-ТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ В РАЗНО-ОБРАЗНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ И СЕКЦИИ.
• ТРАДИЦИОННО ВИСОКО НИВО НА ПРЕПОДАВАНЕ, СЪОБРАЗЕНО СЪС СЪВРЕ-МЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ОСИГУРЯВАЩО СОЛИДНА ПОДГОТОВКА ПО ВСИЧКИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ.
   По договореност с институт “Пушкин” гр. Москва в гимназията се провеждат изпити за получаване на международни сертификати за владеене на руски език- “Прагово равнище” и “Руски език за делово общуване”. Мнозина от учениците ни защитават авторитета научилището за престижни международни и национални конкурси и олимпиади и са техни лауреати.clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 


Училищен вестник


  Форум
  Презентации


 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов