Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА

ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

ДАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ след III класиране


27 и 30 юли 2018 г. - от 8.30 до 16.00 часа

Необходими документи:
1. Заявление до директора;
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование.


Необходими медицински документи:
1. Ксерокопие от имунизационният паспорт - всички имунизации от раждането до 7-ми клас/включително/.
2.Профилактичен преглед от личния лекар за учебната 2018/2019 г. /не медицинско свидетелство/.


За учебната 2018/2019 година ще бъдат приети в VIII подготвителен клас 232 ученици, след завършен VII клас, в профилирани паралелки с интензивно изучаване на следните чужди езици ( по избор):

    • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
    • ИСПАНСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
    • НЕМСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
    • ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
    • ФРЕНСКИ ЕЗИК- 1 паралелка

( 50% момичета, 50% момчета)

   ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:
    • Български език и литература
    • Математика

   БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
    • Български език и литература
    • Математика

   ВАЖНО!!! Резултатите от изпитите и от класиранията може да намерите тук!

    В Езикова гимназия „Иван Вазов” се организира 5 годишен курс на обучение- от VIII (подготвителен) до ХII клас.

    • Първи профилиращ чужд език – испански, италиански, английски, френски и немски.
    • Вторият профилиращ предмет е руски език.

   ОСИГУРЯВАТ СЕ:
• Интензивно изучаване на избрания чужд език - испански, италиански, английски, немски и френски
• Възможности за развитие на творческите способности в разнообразни извънкласни форми - ателиета и клубове.
• Традиционно високо ниво на преподаване, съобразено със съвременните изисквания, осигуряващо отлична подготовка по всички общообразователни предмети.
• Възможности за подготовка и получаване на:
      1. Немска езикова диплома
      2. Италианска езикова диплома
      3. Руска езикова диплома
      4. Сертификат за владеене на испански език DELEclock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов