ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

от 8.30 до 17.30 часа

1. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - 28.06. - 30.06.2017 г. вкл.

2. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 05.07.-07.07.2017 г. вкл.

3. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 18.07.-19.07.2017 г. вкл.

--------------------------------------------
Място за записване - сградата на ЕГ "Иван Вазов", I - ви етаж, 6 и 7 кабинети

Необходими документи:
1. Заявление до директора;
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование;


Необходими медицински документи:
1. Ксерокопие от имунизационният паспорт - всички имунизации от раждането до 7-ми клас/включително/.
2.Профилактичен преглед от личния лекар за учебната 2017/2018г. /не медицинско свидетелство/.


За учебната 2017/2018 година ще бъдат приети в VIII подготвителен клас 234 ученици, след завършен VII клас, в профилирани паралелки с интензивно изучаване на следните чужди езици ( по избор):
    • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
    • ИСПАНСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
    • НЕМСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
    • ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК- 2 паралелки
    • ФРЕНСКИ ЕЗИК- 1 паралелка

( 50% момичета, 50% момчета)

   ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:
    • Български език и литература
    • Математика

   БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
    • Български език и литература
    • Математика

   ВАЖНО!!! Резултатите от изпитите и от класиранията може да намерите тук!

    В Езикова гимназия „Иван Вазов” се организира 5 годишен курс на обучение- от VIII (подготвителен) до ХII клас.
   Първи профилиращ чужд език – испански, италиански, английски, френски и немски.
   Вторият профилиращ предмет е руски език. На учениците се дава възможност да изучават и трети чужд език по избор.
    Високото ниво на общообразователната подготовка и знанията по чужди езици дава възможност на учениците да положат изпити за TOEFL и SAT по английски език, за DELF по френски език, за DELE по испански език и Шпрах диплом по немски език.

   ОСИГУРЯВАТ СЕ:
• ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗБРАНИЯ ЧУЖД ЕЗИК - ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ
• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ОЩЕ ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА.
• БИЛИНГВАЛНО ОБУЧЕНИЕ.
• ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИ-ТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ В РАЗНО-ОБРАЗНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ И СЕКЦИИ.
• ТРАДИЦИОННО ВИСОКО НИВО НА ПРЕПОДАВАНЕ, СЪОБРАЗЕНО СЪС СЪВРЕ-МЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ОСИГУРЯВАЩО СОЛИДНА ПОДГОТОВКА ПО ВСИЧКИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ.
   По договореност с институт “Пушкин” гр. Москва в гимназията се провеждат изпити за получаване на международни сертификати за владеене на руски език- “Прагово равнище” и “Руски език за делово общуване”. Мнозина от учениците ни защитават авторитета научилището за престижни международни и национални конкурси и олимпиади и са техни лауреати.clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 


Училищен вестник


  Форум
  Презентации


 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов