Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

12.55 години ЕГ "Иван Вазов"

11.Маратон на френски език език - поеми на наши ученици.

10.Презентация на Божидар Александров от 9а клас от националния конкурс в Стара Загора - март 2012-та

9.Презентация по случай годишнината от рождението на А.С.Пушкин-6-ти юни.

8.Благотворителна инициатива “Предай нататък”

7.Есета на учениците от 8-ми клас

6.Сайтове на наши ученици

5.Презентация за Паисий Хилендарски и Софроний Врачански, изготвили-Лилия Маринкова и Лора Георгиева от 12г клас

4."Родолюбие"-презентации на учениците от 10 клас

3.Коледни презентации на учениците от 10 клас

2.Електронен тест по Информационни технологии-10 клас

1.Входно ниво за 8 клас по Информационни технологии- Практическа задача


clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов