ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"

Профилиращи предмети:І чужд език
Руски език
Български език и литература
История и цивилизация
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
 профил „Чуждоезиков” за випуск 2012-2017 г.

 

                                                                          Учебни години

2012- 13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

 

                                                                          Класове

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

общо

                                                                         Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

Културнообразователни области / Учебни предмети

 

 

 

 

 

 

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

1.

Български език и литература

144

108

108

108

93

561

4

3

3

3

3

2.

Чужди езици

 

 

 

 

 

 

І чужд език – английски/ немски/ испански/ френски/ италиански

648

144

144

144

124

1204

18

4

4

4

4

Руски език

 

72

72

72

62

278

 

2

2

2

2

3.

Математика, информатика и информационни технологии

 

 

 

 

 

 

Математика

108

108

108

72

62

458

3

3

3

2

2

Информатика

 

36

36

 

 

72

 

1

1

 

 

Информационни технологии

36

36

36

 

 

108

1

1

1

 

 

4.

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

 

 

История и цивилизация

 

54

72

72

62

260

 

1,5

2

2

2

География и икономика

 

54

54

54

31

193

 

1,5

1,5

1,5

1

Психология и логика

 

54

 

 

 

54

 

1,5

 

 

 

Етика и право

 

 

54

 

 

54

 

 

1,5

 

 

Философия

 

 

 

54

 

54

 

 

 

1,5

 

Свят и личност

 

 

 

 

62

62

 

 

 

 

2

5.

Природни науки и екология

 

 

 

 

 

 

Биология и здравно образование

 

72

72

72

 

216

 

2

2

2

 

Физика и астрономия

 

54

72

72

31

229

 

1,5

2

2

1

Химия и опазване на околната среда

 

54

72

72

 

198

 

1,5

2

2

 

6.

Изкуства

 

 

 

 

 

 

Музика

36

36

 

 

 

36

1

1

 

 

 

Изобразително изкуство

36

36

 

 

 

36

1

1

 

 

 

7.

Физическа култура и спорт

 

 

 

 

 

 

Физическо възпитание и спорт

108

108

108

108

93

417

3

3

3

3

3

 

ОБЩО ЗП

1116

1026

1008

900

620

 

Б

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Б1

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

 

 

І Чужд език

 

126

72

144

124

466

 

3,5

2

4

4

Руски език

 

36

72

72

62

242

 

1

2

2

2

Български език и литература

 

 

36

36

31

103

 

 

1

1

1

История и цивилизация

 

 

 

36

 

36

 

 

 

1

 

Б2

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

186

186

 

 

 

 

6

 

ОБЩО: ЗП + ЗИП

1116

1188

1188

1188

1023

5703

В.

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

 • І чужд език

 

144

144

144

144

124

700

4

4

4

4

4

 

ОБЩО: ЗП+ЗИП+СИП

1260

1332

1332

1332

1147

6403

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ

 

 •  Обучението в Езикова гимназия “Иван Вазов” – Пловдив е профилирано /чуждоезиков профил/, като това е уредено с акта за създаването и преобразуването й :

І профилиращ предмет: І чужд език (английски, испански, немски, италиански и френски) – през целия курс на обучение;
ІІ профилиращ предмет: ІІ чужд език (руски) – от ІХ до ХІІ клас включително;
ІІІ профилиращ предмет: български език и литература – от Х до ХІІ клас включително;
ІV профилиращ предмет: история и цивилизация – ХІ клас.
Първи чужд език по паралелки се изучава, както следва

 • VІІІ а, б – Испански език
 • VІІІ в – Италиански език
 • VІІІ г, д – Английски език
 • VІІІ е  – Френски език
 • VІІІ ж, з  – Немски език

2. Свободно избираема подготовка /СИП/ осигурява обучението освен по учебните предмети от културно-образователните области и по други области и дейности по избор на учениците. За учебната 2012-2013 г. в паралелките на VІІІ клас се изучава СИП, както следва:

 • VІІІ а, б – СИП «Испански език» - 4 часа
 • VІІІ в – СИП «Италиански език» - 4 часа
 • VІІІ г, д – СИП «Английски език» - 4 часа
 • VІІІ е  – СИП «Френски език» - 4 часа
 • VІІІ ж, з  – СИП «Немски език» - 4 часа

           4.   Допълнителните часовете по физическо възпитание и спорт в VІІІ клас – по модули се изпълняват съгласно чл. 16, ал.4 от ЗСООМУП и Заповед РД-09 №1038/27.07.2004 год. на Министъра на образованието и науката.
5. Срокът на обучение в ЕГ “Иван Вазов” – Пловдив е пет години, като учениците получават свидетелство за завършено основно образование след завършен ІХ клас.
6. В ЕГ “Иван Вазов” – Пловдив се изучават на първи чужд език (билингвално) следните учебни предмети: история на немски, история на френски, история на английски, биология на английски език, химия на френски език.

 


clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 


Училищен вестник


  Форум
  Презентации


 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов