ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

Условията за получаване на стипедии след завършено основно образование може да изтеглите от тук

   

Учениците могат да получават стипендия както за успех, така и социална стипендия, след завършване на 9 клас и получаване на свидетелство за завършено основно образoвание, стига да отговарят на определени условия и да подадат съответните документи в срок.
   За получаването на стипендията се изготвя списък с трите имена на всички ученици от съответния клас, които могат да взимат стипендия. Всеки ученик пише молба от свое има до директора на гимназията, като посочва колко точно е неговият успех и класният ръководител се подписва под молбата.

Заявление за стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането може да изтеглите от тук

Заявление за стипендия при отличен успех може да изтеглите от тук

   
   

clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 


Училищен вестник


  Форум
  Презентации


 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов