ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

12.Наша ученичка на първо място на състезание по български език и литература” Св. Иван Рилски”

11.Награди за наши ученици в литературния конкурс "Черноризец Храбър" на тема "Словото - това сме ние"

10. Резултати от национални и областни кръгове на олимпиадите по руски, немски, френски и български език

9. Николай Николов от 10ж клас на 2-ро място в маратон на франкофонията

8. Отлично представяне на Иван Джамбов от 12б клас на Националното състезание по ИТ в гр.Девин

7. Резултати от национални кръгове на олимпиадите по английски, испански и италиански език

6. Наши ученици първи на национален конкурс в Стара Загора

5. Първо място в националния конкурс за испански театър

4. Наградени ученици за участието си в конкурса „ Твоят проект” на Обединени идеи за България

3. Олимпийската надежда Георги Владев

2. Наш ученик в лагера на НАСА

1. Национално многоезично състезание

clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов