ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 
Тук ще намерите описание на учителския колектив разделен по катедри и по желание на самите преподаватели, ще има допълнителна информация за веки от тях (възможност за контакти e-mail, телефон, кратка автобиография и пр.)
Моля изберете си катедрата, в която преподава интересуващият Ви учител!
   >>Ръководство  
 >>Английски език  >>Български език и литература  >>Математика
  >>Испански език  >>История и цивилизация  >>Информатика и ИТ
  >>Немски език  >>География и икономика  >>Философия, психолоия,
      логика, етика и право
 >>Италиански език  >>Биология и здравно образование  >>Физическа култура и спорт
 >>Френски език   >>Химия и опазване на околната
среда
 >>Изобразително изкуство
 >>Руски език  >>Физика и астрономия  >>Музика

В момента се работи. Благодарим за вниманието!

clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 


Училищен вестник


  Форум
  Презентации


 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов