Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 
Тук ще намерите описание на учителския колектив разделен по катедри и по желание на самите преподаватели, ще има допълнителна информация за веки от тях (възможност за контакти e-mail, телефон, кратка автобиография и пр.)
Моля изберете си катедрата, в която преподава интересуващият Ви учител!
   >>Ръководство  
 >>Английски език  >>Български език и литература  >>Математика
  >>Испански език  >>История и цивилизация  >>Информатика и ИТ
  >>Немски език  >>География и икономика  >>Философия, психолоия,
      логика, етика и право
 >>Италиански език  >>Биология и здравно образование  >>Физическа култура и спорт
 >>Френски език   >>Химия и опазване на околната
среда
 >>Изобразително изкуство
 >>Руски език  >>Физика и астрономия  >>Музика

В момента се работи. Благодарим за вниманието!

clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов