Сайтът на ЕГ "Иван Вазов" се премести на адрес:
http://egiv-plovdiv.bg
ЕГ "Иван Вазов"
ЕГ "Иван Вазов"
 
  Начало
  Профил на купувача
  История
  Исторически календар
  Прием
  Учебен план
  Материална база
  Реализация
  Фото и видео галерия
  Постижения на наши ученици
  Правилник
  Етичен кодекс
  Дневен режим
  Държавни зрелостни изпити
  Приобщаващо образование
  Самостоятелна форма на обучение
  Колектив
  Ученически съвет
  Бюджет
  Стратегия на гимназията
  Защита на личните данни и достъп до обществена информация
  За контакти
 
  Седмична програма
  Стипендии
  Спортен календар
  Проекти
  Пожелахме да видите!
  БЕЛ-Електронно помагало
  Библиотека
  Езикови дипломи
  Езикови практики и     екскурзии с учебна цел
  Как да стигнем до     училище
  Анонимно оплакване
  Одобрени учебници
  Професионално ориентиране
  Превенция на агресията
  Списък на услуги, предоставяни от ЕГ "Иван Вазов" и образци на заявления
  Готови документи
  Закони

ЕГ "Иван Вазов"
 

2018/ 2019 учебна година


Учебен предмет

Клас

Учебник

Автор, издателство

Български език и литература

8

учебник по български език: издателство "Анубис", творчески колектив: Маргарита Георгиева, Владимир Жобов, Димка Димитрова, Виолета Инева

учебник по литература: издателство "Просвета", творчески колектив: Ирен Иванчева, Кирил Мерджански, Евгени Зашев, Албена Хранова, Любов Шишкова, Лъчезар Бояджиев;

9

учебник по български език: издателство “Диоген”, Александър Панов

учебник по литература: издателство “Просвета”, творчески колектив: Албена Хранова, Любов Шишкова, Лъчезар Бояджиев

10

учебник по български език: издателство “Анубис”

учебник по литература: издателство “Просвета”

11

учебник по български език: издателство “Анубис”

учебник по литература: издателство “Просвета”

12

учебник по български език: издателство “Анубис”

учебник по литература: издателство “Просвета”

Английски език

8

Focus A1, A2, B1.1,  издателство PEARSON

9

Focus  B1,  издателство PEARSON

10

Upstream C1, издателство EXPRESS PUBLISHING

11

Language through literature,  изд. “Летера”

Destination C 1 - C 2 , издателство Mаcmillan

12

“Insights Thorugh Literature”, изд. “Летера”

Destination C1-C2, издателство Macmillan

Испански език

8

“A bordo” -  изд. Клет

9

“Tú mismo” - изд. Клет

10

“El mundo hispano”  - изд. Просвета

11

“Sueña 3” - изд. Еделса

12

“Lengua y literatura españolas” - изд. Просвета

Италиански език

8

Spazio 1,2,3, изд. Loescher, творчески колектив: Mimma Flavia Diaco, Maria Gloria Tommasini.

9

Progetto italiano 2, изд. Edilingua творчески колектив: T. Marin, S.Magnelli.

10

Progetto italiano 2, изд. Edilingua, творчески колектив: T. Marin, S.Magnelli.

11

Contesti italiani, творчески колектив: Mauro Pichiassi - Giovanna Zaganelli  

12

Contesti italiani, творчески колектив: Mauro Pichiassi - Giovanna Zaganelli  

Немски език

8

EXAKT FÜR DICH - 3 части: А1, А2, Б1.1, издателство: Клет, автор - Georgio Motta

9

ASPEKTE JUNIOR für Bulgarien - 1. част, B1.1; издателство: Клет

10

Mitelpunkt B2, 1. част, издателство Клет

11

Mittelpunkt C1, 1. част, издателство Клетт

12

Mittelpunkt C1, 1. част, издателство Клет

Френски език

8

“Rallye” A1, A2, B1.1 ,автори Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова, издателство “Просвета”

9

“Echo B1”, автори J.Girardet, J.Pécheur, издателство CLE INTERNATIONAL

10

“Nickel 3”, автори H.Aude и колектив, издателство CLE INTERNATIONAL

11

“Nickel 4”, автори H.Aude и колектив, издателство CLE INTERNATIONAL

 “Littérature progressive du français, niveau avancé ”, автори N.Blondeau  и колектив, издателство CLE, INTERNATIONAL

12

“Littérature progressive du français, niveau avancé ”, автори N.Blondeau  и колектив, издателство CLE, INTERNATIONAL

Руски език

9

“Привет  А1.1, Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, изд. “Просвета”

10

“Приглашение в Россию 1”, Е. Корчагина, Н. Литвинова,изд. “Просвета”

11

“Приглашение в Россию 2” Е.Корчагина, Н.Литвинова, изд. “Просвета

12

“Приглашение в Россию 2”, Е. Корчагина, Н.Литвинова, изд. “Просвета”

Математика

8

„Архимед”, Здравка Паскалева

9

„Архимед”, Здравка Паскалева

10

„Архимед”, Здравка Паскалева

11

„Архимед”, Здравка Паскалева

12

„Архимед”, Здравка Паскалева

Информационни технологии

8

изд. „Даниела Убенова”, Виолета Маринова

9

изд. „Даниела Убенова”, Виолета Маринова

10

изд. „Изкуства”, Коста Гъров

Информатика

10

изд. „Нова звезда”, Ивайло Иванов

История и цивилизация

9

“История и цивилизация”, изд “Анубис”

10

“История и цивилизация”,изд. Просвета

11

“История и цивилизация”, Георги Марков, Румяна Кушева, изд. “ Просвета”

12

ЗП “История и цивилизация”,Георги Бакалов, Пламен Митев и др, изд.” Планета”

ЗИП “История и цивилизация”, Милко Палангурски, Иван Тютюнджиев и др. . изд. “ Слово”

География и икономика

9

1.“География и икономика”за 8 клас при интензивно изучаване на чужд език , Димитър Желев, Валентина Стоянова, изд. “Булвест”

1 част

2.“География и икономика” за 8 клас при интензивно изучаване на чужд език, Т.Трайков, Желев, Стоянова, изд. “Булвест 2000” 2 част

10

 

11

 

12

 

Философия

8

“Философия” ,Колев, Пожарлиев и др.изд. Анубис

9

“Философия”, Райчо Пожарлиев, Иван Колев, изд. “ Анубис”

11

“Философия”, Райчо Пожарлиев, Иван Колев, изд. “Анубис”

Етика и право

10

“Етика и право” Райчо Пожарлиев, Иван Колев, изд. “Анубис”

Свят и личност

12

“ Свят и личност”, изд. Просвета”

Биология и здравно образование

9

1.“Биология и здравно образование”за 8 клас при обучение  с интензивно изучаване на чужд език,изд.”Просвета Азбуки”,авт.Василий Ишев,Маргарита Панайотова

2.“Биология и здравно образование”за 9 клас-втора част  при обучение  с интензивно изучаване на чужд език,изд.”Просвета Азбуки”,авт.Василий Ишев,Маргарита Панайотова

 

10

“Биология и здравно образование”за 9 клас ЗП,”Булвест 2000”,авт.Огнян Димитров,Михаела Кожухарова

11

“Биология и здравно образование”за 10 клас ЗП,изд.”Просвета”,авт.Петър Попов,Василий Ишев

Физика и астрономия

9

“Физика и астрономия”за профилирано и професионално образование  с интензивно изучаване на чужд език,изд.”Булвест 2000”,авт.М.Максимов,Ив.Димитрова

10

“Физика и астрономия”изд.”Булвест 2000”,авт.М.Максимов

11

“Физика и астрономия”изд.”Булвест 2000”,авт.М.Максимов

12

“Физика и астрономия”изд.”Булвест 2000”,авт.М.Максимов

Химия и опазване на околната среда

9

1.“Химия и ООС” 8 клас-първа част

2.“Химия и ООС” 9 клас-втора част,изд.”Анубис”,авт.С.Цаковски,П.Василева и колектив

10

.“Химия и ООС” 9 клас,изд.”Анубис”,авт.Г.Близнаков,Л.Боянова и колектив

“Chemistry and environmental protection” 9 th. grade,изд.”Анубис”,авт.Г.Близнаков,Л.Боянова и колектив

 

11

.“Химия и ООС” 10 клас,изд.”Анубис”,авт.Г.Близнаков,Л.Боянова и колектив

 

Музика

8

Издателство “Анубис”-Я.Рускова, С.Хърков, С.Русков, Ю. Близнакова

9

Издателство ”Анубис”-Я. Рускова, С.Хърков, С. Русков, Ю.Близнакова

Изобразително изкуство

8

Изд.Педагог 6 -  Мариета П.Савчева,ЕленаВ. Панайотова, Благомир К.Папазов, Анна И. Цоловска

9

Изд. Просвета - Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова

 


 


clock
ЕГ "Иван Вазов"

 
  Училищно настоятелство
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
 
В помощ на българите по света


  Условия за спонсорство
  Зов за помощ
 

 
ЕГ "Иван Вазов"

RU | EN | DE | BG | SP | FR | IT

© 2005 - 2008 Всички права запазени

Ръководител: Л. Ваклинов, изработили: М. Георгиев и Б. Иванов