Ученици от ЕГ "Иван Вазов "получиха стипендия от испанското правителство

Снимки на наградените ученици на 27.03.2010г. в институт Сервантес от

г-жа Селия Арана Резола

Имената на наградените са Бояна Петрушевска,Милкана Камишева,Зорница Атанасова,Калина Комова,Свилен Попов и Елена от 12а клас