Изложба на ученици от ЕГ"Иван Вазов"-8-ми и 9-ти клас, 21.06.2010г.,гр.Пловдив