Откриване на общежитие по европейски стандарт в ЕГ"Иван Вазов"