Откриване на учебната 2010/2011г. в ЕГ"Иван Вазов"