Откриване на компетентен център за немска езикова диплома