Библиотеката в ЕГ „Иван Вазов” разполага с богат библиотечен фонд – над 12.500 библиотечни документа. Тя предлага на своите читатели добре организиран справочен апарат и адекватно на потребностите комплектуване. Особено място заема учебно – помощната литература. Учениците могат да намерят всички текстове, изучавани в часовете по литература, както и произведенията на автори на английски, испански, италиански, френски, немски и руски език. Интерес представляват и справочните издания от различните отдели на знанието. По традиция и през новата учебна 2010-2011 год. осмокласниците първи посетиха училищната библиотека / в часовете по български език и литература / и се запознаха с правилата за обслужване на читателите.

Учениците от 8-ми клас, изучаващи  немски език, получиха тетрадки от Надежда Митева – представител  на  Europe Direct – Смолян, които бяха раздадени в библиотеката след лекцията на училищния библиотекар.