Награждаване на театралната група от 11 а клас на ЕГ"Иван Вазов"