Конференция "Златното сечение"
Ръководители на проекта Галина Христова, Диана Стоилова и Анелия Митева.