Физкултирният салон на ЕГ „Иван Вазов“ –Пловдив се превърна в спешно отделение