Трети март и Освобождението на Пловдив -/състезание - викторина в ЕГ „Иван Вазов“/