ЕГ „Иван Вазов“ Пловдив отбеляза Деня на майчиния език с участие в международни проекти