ЕГ “Иван Вазов” Пловдив - първото училище в България с МОДЕЛ 1:1