Представителна изява на клуб "Мултимедия и реклама" по проект "Твоят час"