РПредставителна изява на клуб "Мултимедия и реклама" 2018 г.