от Ателие „Драматургична работилница“ в театралния фестивал „Театър – Игра – Живот“