„Пътуване в Античността“- час по БЕЛ в ЕГ „Иван Вазов“ - Пловдив