ЕГ ”ИВАН ВАЗОВ” И НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА /09 - 13 МАЙ 2016 Г./