Младежки екип Европа в ЕГ „ Иван Вазов” по случай 9 май