ЕГ „Иван Вазов”- гр. Пловдив и Световният ден на книгата и авторското право