Ден на езиците с „ Европа директно“ в ЕГ „ Иван Вазов“