195 години от рождението на Ф. М. Достоевски /1821-1881/