Талантите от ателие „Драматургична работилница“ към Езикова гимназия „Иван Вазов“ – Пловдив