Международен ден на философията в ЕГ „ Иван Вазов“