Директори и учители от Италия на работна среща в ЕГ „Иван Вазов“