Ученици от 11г представят творби на италианския Ренесанс