Александра Начева – Олимпийският герой на Езикова гимназия „Иван Вазов“