„Младият Пловдив чете 2018“ в ЕГ „Иван Вазов” - среща с Андрей Захариев