Ден на ученическото самоуправление в ЕГ "Иван Вазов" 2019 г.