452 години от рождението и 400 години от смъртта на Шекспир