Учениците седнаха на местата на общинските съветници